Advokat Niels Schiersing indtræder i Hortens partnerkreds pr. 1. april 2011.

Niels Schiersing er blandt landets absolut førende advokater inden for international kommerciel voldgift og investeringsvoldgift og er formentlig den førende danske autoritet inden for UNCITRAL Arbitration Rules og UNCITRAL Model Law on Arbitration. Han har mere end 15 års erfaring med såvel dansk som international procedure og voldgift og er certificeret mediator og voldgiftsdommer i Danmark samt medlem af Chartered Institute of Arbitrators i London.

Niels Schiersing har endvidere betydelig ekspertise inden for international handelsret, privatret og kontrakter samt folkeret, international skat og generationsskifte. Han er yderst hjemmevant på den internationale rådgiverscene og har gennem mange år instrueret udenlandske advokater og rådgivet om lovvalg, valg af jurisdiktion og forum for løsning af tvister. Han har opbygget en omfattende ekspertise inden for juridisk håndtering af politisk risiko og juridisk beskyttelse af investeringer i udlandet samt de internationale konventioner, der regulerer international handel herunder WTO, GATT, GATS, TRIPS, CISG etc.

Niels Schiersing kommer til Horten fra NORDIA Advokatfirma, hvor han har været partner siden 1996. Med sin markante profil og dybe internationale erfaring styrker han Hortens i forvejen betydelige ekspertise inden for kommerciel voldgift – både dansk og internationalt.