Header

Få indblik i folkeoplysningslovens regler om kommunale tilskud til folkeoplysende virksomhed - og hør om andre praktikeres erfaringer og udfordringer.

Kommunernes støtte til det folkeoplysende område er reguleret i folkeoplysningsloven, der fastsætter regler for kommunernes tilskud til folkeoplysende virksomhed.

Når kommunen efter folkeoplysningsloven yder tilskud til eller stiller lokaler og anlæg til rådighed for foreninger i kommunen, er der en række kriterier, der skal være opfyldt. Disse kan følge direkte af loven og af retningslinjer fastsat af kommunen.

Det kan i visse situationer give anledning til tvivl, i hvilket omfang folkeoplysningsloven udtømmende regulerer et område, og hvilke snitflader der er mellem lovens regler og de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Vi giver dig et overblik over folkeoplysningslovens regler og vil bl.a. komme omkring følgende:

  • Rammerne for tilskud efter folkeoplysningsloven
  • Sammenhængen mellem folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagten
  • Fastsættelse af kommunale retningslinjer for tilskud
  • Drøftelse af de juridiske udfordringer, folkeoplysningslovens regler giver anledning til

Herudover vil der være afsat tid til erfaringsudveksling og drøftelse af, hvilke udfordringer kommunerne i praksis oplever omkring tilskud efter folkeoplysningsloven.

MÅLGRUPPE

Medarbejdere i kommunerne.

Kontakt

Sekretær Lene Cwarzko
BA.jur. Jeppe Malinowski

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat