onsdag den 3. oktober 2018 kl. 9.00 - 12.00

Veje og tilgrænsende rettigheder

I samarbejde med LIFA stiller vi skarpt på tre områder, hvor administrationen af offentlige veje og private fællesveje kan give juridiske udfordringer.

Du bliver opdateret på seneste praksis og får konkrete redskaber, som du kan anvende i det daglige arbejde. Vi tager udgangspunkt i en praktisk vinkel og prøver at identificere de typiske udfordringer.

De tre hovedområder er:

Vejmyndighedens flerdobbelte rolle

Vi ser på kommunernes rolle som vejmyndighed og de regler, som kommunerne er underlagt ved administration af offentlige veje og private fællesveje. Kommunen ejer de kommunale veje og har i den henseende ejerrettigheder. Kommunen er vejmyndighed for både offentlige (kommunale) veje og private fællesveje. Endelig har kommunen myndighedsopgaver på en lang række tilgrænsende felter, f.eks. som plan- og byggemyndighed over for vejens naboer og som tilsynsmyndighed i forhold til forsyningsanlæg, der placeres i vejene. De mange kasketter skal håndteres rigtigt, og vi sætter derfor bl.a. fokus på de forvaltningsretlige regler og principper.

Private fællesveje – vejens naboer og kommunens rolle

Administrationen af private fællesveje kan særligt give anledning til udfordringer i forhold til, hvilke rettigheder og pligter naboerne til vejen har. Hvor går grænsen f.eks. for kommunens rolle og kompetence i forhold til den private fællesvejs naboer? Vi kommer nærmere ind på vejrettens betydning for kommunens administration af vejen, samt hvem der har vejret.

Vejens fleksible anvendelse

Der er en række muligheder for at anvende veje til andet end færdsel. Der er efterspørgsel efter fleksible byrum, herunder vejarealer, der også kan fungere som opholds- og legearealer, eller vejarealer, der udnyttes til klimasikring, f.eks. som skybrudsveje. Navnlig i større byer er der også efterspørgsel på udeserveringsarealer eller mulighed for anden kommerciel anvendelse af vejarealer. Vi ser på muligheder og udfordringer i den slags situationer.

Målgruppe

Ansatte i kommuner og andre, der arbejder med veje i det daglige.

Dato
Onsdag den 3. oktober 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Ekstern oplægsholder

Tom Løvstrand Mortensen, Seniorjurist, LIFA

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.