Vi samler op på Vandløbsudvalgets anbefalinger til at løse det voksende problem med oversvømmelser af marker og boliger.

Regeringens ekspertudvalg på vandløbsområdet afleverede i december 2017 udvalgets anbefalinger om fremtidens vandløbsregulering til miljø- og fødevareministeren.

Vandløbsudvalget skulle bl.a. finde løsninger på det stigende antal oversvømmelser af marker og boliger, som vi har set i de seneste år. Anbefalingerne pegede på øgede muligheder for at bruge vandløb til klimatilpasning.

Vi giver dig et overblik over udvalgets anbefalinger og de mulige ændringer i vandløbsreguleringen. Desuden vil vi kigge nærmere på konkrete sager.

MÅLGRUPPE

Medarbejdere i kommuner og forsyninger, som arbejder med klimatilpasning, herunder vandløbsregulering og vandløbsvedligeholdelse.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Sekretær Lene Cwarzko
Stud.jur. Marie Adserballe Kristensen

Oplægsholdere

Henriette Soja

Partner

Line Markert

Partner

Henrik Høegh

1. viceborgmester, Lolland Kommune