En virksomhed har flere forskellige muligheder for at forhandle og distribuere sine produkter, herunder agentaftaler, franchising, eneforhandling eller selektiv distribution. Men hvilket distributionssystem er bedst egnet og hvornår?

For at optimere salg og distribution er det vigtigt, at en virksomhed gør sig grundige overvejelser om hvilket distributionssystem, der er bedst egnet til virksomhedens produkter, ønsker og behov. Det har afgørende indflydelse på faktorer som placering af risici og omkostninger, grad af kontrol i salgsleddet samt produktets image og placering i markedet.

Samtidig skal virksomheden være opmærksom på at overholde konkurrencereglerne og kun at stille lovlige krav til forhandlerne.

Vi gennemgår de hyppigste distributionsformer, og ser på hvordan man arbejder med dem i praksis. Vi kommer blandt andet ind på agentaftaler, franchising, selektiv distribution og eneforhandling, samt hvordan de kan kombineres inden for konkurrencelovens rammer.

Derudover ser vi på fordele og ulemper ved de forskellige distributionssystemer, og hvilke overvejelser en virksomhed skal gøre sig ved valg og ændring af distributionssystem.

Målgruppe

Alle, der beskæftiger sig med distributionsaftaler eller ønsker at vide mere om, hvordan man mest hensigtsmæssigt tilrettelægger salg af virksomhedens produkter via en samarbejdspartner.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.00.

Kontakt

BA.jur. Terese Trangbæk Døssing

Oplægsholdere

Peter E. P. Gregersen

Partner

Marie Løvbjerg

Advokat

Leah Elkan

Advokatfuldmægtig