fredag den 22. juni 2018 kl. 9.00 - 12.00

Transformation af udsatte boligområder

Hvordan kan boligområder med betydelige sociale problemer omdannes til stærke kvarterer for nuværende beboere og kommende generationer?

I Danmark er en række udsatte boligområder plaget af fysisk nedslidning og sociale problemer. Det har medført en stigende utryghed for beboere i og omkring boligområderne.

Moderne adfærdsvidenskab har kastet nyt lys på, hvordan mennesker tænker og handler, og hvordan adfærdsdesign kan anvendes til at skabe konkrete og målbare adfærdsændringer. Inkluderende byudvikling med fokus på tryghed har ligeledes vist positive effekter i forhold til transformation fra utryghed til social bæredygtighed.

Adfærdsforsker, direktør og Ph.d. Mikkel Holm Sørensen fra rådgivningsvirksomheden /KL.7 sætter fokus på adfærdsvidenskabelige indsigter og relevante indsatsområder.

Projektchef, byggeøkonom MDB og arkitekt MAA Esben Trier Nielsen fra Link Arkitektur Danmark præsenterer forskellige perspektiver på, hvordan boligområder med betydelige sociale problemer kan omdannes, og hvordan arkitektur bl.a. kan indgå som en væsentlig faktor i forebyggelsen af kriminalitet.

Vi giver dig indblik i en bred vifte af de juridiske og praktiske reguleringsmekanismer samt adfærdsvidenskabelige og arkitektoniske værktøjer, der kan komme i spil i forbindelse med arbejdet med at transformere udsatte boligområder.

Hør bl.a. om:

 • Helhedsplaner
 • Fortætning
 • Genhusning/flytning
 • Omdannelse af boliger til erhverv
 • Adfærdsregulering i beboergrupperinger
 • Praktiske erfaringer med omdannelse af boligområder
 • Anvisningsregler
 • Relevant almenlejeretspraksis på området
 • Retspraksis vedr. udsættelser

MÅLGRUPPE

Ansatte i almene boligorganisationer, forretningsførerorganisationer og kommuner, som beskæftiger sig med almene boliger.

Dato
Fredag den 22. juni 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Ekstern oplægsholdere

 • Mikkel Holm Sørensen, adfærdsstrateg, ph.d., direktør, /KL.7
 • Esben Trier Nielsen, projektchef, byggeøkonom MDB og arkitekt, Link Arkitektur Danmark

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.