tirsdag den 24. april 2018 kl. 9.00 - 11.30

Spildevandsselskabets rolle i byggemodninger

Vi gennemgår en række konkrete eksempler og inddrager deltagerne i en diskussion af muligheder og dilemmaer i forbindelse med håndtering af byggemodningssager.

I alle kommuner udvikles løbende nye områder, enten på kommunens initiativ eller som private byggemodninger. Det kan være ubebyggede områder som f.eks tidligere landzoner, der inddrages til by, tidligere erhvervsområder, der omdannes til boliger eller intensiveret udnyttelse af et eksisterende boligområde. Initiativet til udviklingen kan både komme fra kommunen og fra en privat byudvikler.

For det lokale spildevandsselskab rejser byggemodningssager ofte en række komplekse problemstillinger, som ikke er tænkt ind i de gældende regler.

Vi lægger ud med en kort introduktion til betalingslovens regler om byggemodning og tilslutningsbidrag.

Derefter bruger vi hovedparten af tiden på at gennemgå konkrete eksempler fra vores sager og eksempler modtaget fra deltagerne før arrangementet. Vi kommer bl.a. ind på:

  • Aftaler om gennemførelse af privat byggemodning
  • Forholdet mellem den private byggemodner, kommunen og spildevandsselskabet
  • Overtagelse af private spildevandsanlæg – nye og ældre
  • Opkrævning af tilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodning og ændret arealanvendelse

Vi opfordrer deltagerne til at sende konkrete sager til os forud for arrangementet, som vi så vil inddrage i undervisningen.

MÅLGRUPPE

Projektmedarbejdere i spildevandsselskaber og kommuner, som arbejder med byggemodningssager og håndtering af spildevandsanlæg i forbindelse med byudviklingssager mv.

Dato
Tirsdag den 24. april 2018 kl. 9.00 - 11.30

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.