Header

Få indblik i reglerne om fondes støtte til offentlige projekter samt gode råd til samarbejdet mellem fonde og offentlige myndigheder.

Kommunerne deltager i stigende grad i samarbejdet med private fonde om etableringen og varetagelsen af offentlige opgaver og projekter, herunder bl.a. opførelsen af multiarenaer, stadioner og museer.

Når offentlige og private ressourcer skal forenes, skal parterne være opmærksomme på de særlige forhold, som gælder for deres samarbejdspartnere, både når samarbejdet påbegyndes og efterfølgende.

Vi sætter fokus på de praktiske og juridiske rammer, som fonde og offentlige myndigheder skal være opmærksomme på, når de samarbejder, herunder særligt:

  • Kommunal regulering
  • Statsstøtte
  • Fondsregulering
  • Udlånte medarbejdere og persondataregulering

Derudover kan du få gode råd til bestyrelsens rolle og bestyrelsesmedlemmernes individuelle kvalifikationer. Vi gennemgår konkrete cases, der giver dig en praktisk indgangsvinkel og forståelse for reglerne.

Lars Autrup, direktør hos Akademisk Arkitektforening, giver et praktisk indblik i de udfordringer, offentlige og private parter skal være særlig opmærksomme på.

MÅLGRUPPE

Ledere og medarbejdere i fonde og offentlige myndigheder, der har berøring med støtte til offentlige projekter.

Forplejning

Der serveres morgenmad til arrangementet.

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Line Markert

Partner

Marianne Lage

Partner

Christian Gregersen

Partner

Lars Autrup

Direktør, Akademisk Arkitektforening