fredag den 17. november 2017 kl. 8.30 - 16.00

Persondata­forordningen og data­beskyttelse for forsynings­virksomheder – bliv klar til de nye regler

Hør om hvilken betydning den nye persondataforordning og lovforslaget til databeskyttelsesloven har for forsyningsvirksomheder.

Forsyningsvirksomheder behandler dagligt personlige oplysninger om bl.a. kundernes forbrug (forbrugsdata), forbrugsafregninger og restanceinddrivelse. Herudover behandles data om ansatte.

Det er derfor vigtigt for forsyningsvirksomhederne at kende de kommende regler for persondatabehandling. Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordningen i kraft. Derudover har Justitsministeriet sendt et udkast til databeskyttelsesloven i høring. Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2017, og forventes at skulle gælde fra 25. maj 2018 - med de ændringer, som høringen og den politiske proces kommer til at indebære. Begge regelsæt er relevante for forsyninger.

Vi gennemgår de relevante regler i persondataforordningen og forslaget til databeskyttelsesloven for forsyninger. Vi fokuserer på de problemstillinger, som forsyninger erfaringsmæssigt møder med særligt fokus på kundedata og data om ansatte. Undervejs inddrages konkrete eksempler.

Program

Kurset omfatter følgende emner og deres praktiske håndtering:

 • Grundbegreber; herunder hvad er personoplysninger?
 • Grundprincipper for behandling af persondata
 • Behandlingsregler – hvilke oplysninger om kunder og ansatte må I behandle og hvor længe?
 • Rettigheder for de registrerede
 • Behandlingssikkerhed
 • Adgangskontrol- og administration i forhold til persondata
 • Nye dokumentationskrav (accountability)
 • Sikkerhedsbrud – og procedurer i den forbindelse
 • Overførsel til tredjelande
 • Risikoanalyser og konsekvensanalyser
 • Privacy by design og privacy by default
 • Data Protection Officer
 • Databehandleraftaler
 • Behandling af personaleoplysninger
 • Compliance proces – tilrettelæggelse og gennemførelse
 • Sanktioner og tilsyn

Målgruppe

Jurister, ledere, sagsbehandlere og alle andre, der behandler eller administrerer behandlingen af personlige oplysninger i forsyningsvirksomheder.Kontakt
Sekretær Jette Nim Larsen

Dato
Fredag den 17. november 2017 kl. 8.30 - 16.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.