Persondata i medarbejderforhold

Vi gennemgår persondata i relation til medarbejderforhold.

Den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven i kraft, og alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder var klar til at overholde de nye regler for persondatabehandling – også i relation til medarbejderforhold.

Med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, vejledninger fra Datatilsynet og de erfaringer, vi har gjort os på den anden side af den 25. maj, går vi i dybden med persondatabehandling i relation til alle ansættelsesforholdets aspekter.

Vi ser bl.a. på:

  • Hvilke oplysninger, der må indhentes og behandles om ansøgere i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering
  • Hvilke oplysninger, der kan behandles under ansættelsesforholdet, f.eks. i relation til håndtering af helbredsoplysninger eller billeder og kontaktoplysninger på inter- og intranet
  • Hvilke oplysninger, der kan opbevares om tidligere ansatte efter ansættelsesforholdets ophør.

MÅLGRUPPE

HR-chefer, personalechefer, personalejurister, personalekonsulenter og andre, der  beskæftiger sig med personoplysninger fra arbejdsgiversiden.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.00.

Persondatareglerne på 7 minutter

Oplægsholder

Marianne Lage

Partner