Den nye databeskyttelsesforordning har haft stor indvirkning på persondatabehandlingen i relation til medarbejderforhold. Vi giver dig et overblik over ændringerne.

Siden databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven trådte i kraft den 25. maj 2018, har alle virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skullet være klar til at overholde de nye regler for persondatabehandling – også i relation til medarbejderforhold.

Med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, vejledninger fra Datatilsynet og de erfaringer, vi har gjort os, siden den nye forordning trådte i kraft, går vi i dybden med persondatabehandling i relation til alle ansættelsesforholdets aspekter.

Vi ser bl.a. på:

  • Hvilke oplysninger, der må indhentes og behandles om ansøgere i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering
  • Hvilke oplysninger, der kan behandles under ansættelsesforholdet, f.eks. i relation til håndtering af helbredsoplysninger eller billeder og kontaktoplysninger på inter- og intranet
  • Hvilke oplysninger, der kan opbevares om tidligere ansatte efter ansættelsesforholdets ophør
  • Om medarbejdernes uddannelsesniveau mv. har betydning for bødeniveauet.

Målgruppe

HR-chefer, personalechefer, personalejurister, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personoplysninger fra arbejdsgiversiden.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Sekretær Hanne Valgreen

Oplægsholder

Marianne Lage

Partner