Sponsorater og offentlig støtte til kultur og sport

I samarbejde med Kolding Kommune giver vi et overblik over mulighederne for at indgå sponsorater og yde offentlig støtte til kultur og sport.

Der har de seneste år været et skærpet fokus på kommuners sponsorater og offentlige støtte til sport og kultur. Det gælder bl.a. i forhold til kommunernes støtte til musikfestivaler, skibakker og sportsklubber. Det er derfor relevant at kende rammerne for, hvornår regioner og kommuner kan indgå sponsorater eller yde støtte til kultur og sport, og hvornår støtte skal anmeldes til Kommissionen. På seminaret vil vi blandt andet gennemgå:

  • Statsstøttebegrebet (nationalt og EU-retligt)
  • Betydningen af skreven ret og kommunalfuldmagten
  • Gruppefritagelsesforordningen, de minimis-støtte og muligheden for anmeldelse til Kommissionen
  • Betingelserne for at indgå sponsorater
  • Tendenser og gode råd

Vi inndrager konkrete cases fra praksis undervejs.

MÅLGRUPPE

Jurister, sagsbehandlere og andre praktikere, der har eller kan have berøring med offentlig støtte til kultur og sport.

Statsstøtte på 6 minutter

Hør partner Andreas Christensen fortælle mere om statsttøttebegrebet i vores video herunder.

Kontakt

Stud.jur. Terese Trangbæk Døssing

Oplægsholdere fra Horten

Rikke Søgaard Berth

Partner

Marie Løvbjerg

Advokat