Kommuner udfører eller støtter i stort omfang erhvervsudviklingsaktiviteter. Men hvornår er støtten lovlig og på hvilke betingelser?

Den nye erhvervsfremmelov, som blev vedtaget i december 2018, kommer til at ændre rammerne for kommunernes arbejde, særligt den nye lovs §§ 12-13 om tværkommunale erhvervshuse og § 14 om kommunal erhvervsfremme. Herudover kan kommunerne fortsat yde støtte til erhvervsfremmende aktiviteter med hjemmel i de ulovbestemte retsgrundsætninger om kommunalfuldmagten. Kommunerne skal herudover også være opmærksomme på statsstøttereglerne.

Vi sætter fokus på, hvornår kommuner kan yde støtte til erhvervsfremme, og hvilke regler de skal have for øje - både i forhold til hjemmelsgrundlaget og statsstøttereglerne.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende:

  • Hvilke opgaver kan kommunerne udføre som erhvervsfremme?
  • Hvilket samspil bliver der mellem kommunerne, de tværkommunale erhvervshuse og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse?
  • Statsstøttereglerne – herunder statsstøttebegrebet, gruppefritagelsesforordningen og de minimis-støtte.


Du kan også tage vores statsstøttetest, som giver et let og overskueligt overblik over, hvorvidt støtten i et projekt er omfattet af statsstøttereglerne.

Målgruppe

Arrangementet er åbent for alle, men henvender sig primært til medarbejdere i kommuner og erhvervshuse.

Forplejning

Der serveres snacks, frugt og kaffe/te til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Jette Nim Larsen
BA.jur. Terese Trangbæk Døssing

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat