Offentlig støtte til erhvervs­fremme 

Kommuner udfører eller støtter i stort omfang erhvervsudviklingsaktiviteter. Men hvornår er støtten lovlig og på hvilke betingelser?

Kommuner kan udføre erhvervsfremmende aktiviteter med hjemmel i erhvervsfremmelovens §§ 12 og 13. Herudover kan kommunerne med udgangspunkt i de ulov-bestemte retsgrundsætninger om kommunalfuldmagten give støtte til erhvervsfremmende aktiviteter. Kommunerne skal dog samtidig være opmærksom på statsstøttereglerne.

I samarbejde med Kolding Kommune sætter vi fokus på, hvornår kommuner kan yde støtte til erhvervsfremme, og hvilke regler kommunerne skal have for øje. Derudover gennemgår vi den nye rapport fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, der indeholder anbefalinger til en ny model for erhvervsfremmesystemet.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende:

  • Hvilke opgaver kan kommunerne udføre som erhvervsfremme?
  • Statsstøttereglerne – herunder statsstøttebegrebet, gruppefritagelsesforordningen og de minimis-støtte
  • Hvordan sikrer man, at betingelserne i lovgivningen overholdes?
  • Forslag til ny model for erhvervsfremmesystemet

Målgruppe

Arrangementet er åbent for alle, men henvender sig primært til kommuner.

Forplejning

Der serveres morgenmad, kaffe/te og frugt til arrangementet.

Kontakt

Advokatfuldmægtig Leah Elkan

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Leah Elkan

Advokatfuldmægtig