Offentlig støtte til erhvervs­fremme 

Kommuner udfører eller støtter i stort omfang erhvervsudviklingsaktiviteter. Men hvornår er støtten lovlig og på hvilke betingelser?

Kommuner kan udføre erhvervsfremmende aktiviteter med hjemmel i erhvervsfremmelovens §§ 12 og 13, der i en ny erhvervsfremmelov forventes at blive afløst af §§ 12-13 om de tværkommunale erhvervshuse og § 14 om kommunal erhvervsfremme. Herudover kan kommunerne med hjemmel i de ulovbestemte retsgrundsætninger om kommunalfuldmagten yde støtte til erhvervsfremmende aktiviteter. Kommunerne skal dog være opmærksomme på statsstøttereglerne, når de udfører erhvervsfremme.

I samarbejde med Kolding Kommune sætter vi fokus på, hvornår kommuner kan yde støtte til erhvervsfremme, og hvilke regler kommunerne skal have for øje. Derudover inddrager vi lovforslaget til den nye erhvervsfremmelov, som evt. er vedtaget på det tidspunkt.

Vi vil bl.a. komme ind på følgende:

  • Hvilke opgaver kan kommunerne udføre som erhvervsfremme?
  • Hvilket samspil bliver der mellem kommunerne, de tværkommunale erhvervshuse og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse?
  • Statsstøttereglerne – herunder statsstøttebegrebet, gruppefritagelsesforordningen og de minimis-støtte

Målgruppe

Arrangementet er åbent for alle, men henvender sig primært til kommuner.

Forplejning

Der serveres morgenmad, kaffe/te og frugt til arrangementet.

Kontakt

Advokatfuldmægtig Leah Elkan

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Leah Elkan

Advokatfuldmægtig