Få overblik over miljøoplysningsloven og lær at anvende den korrekt. 

Miljøoplysningsloven har til formål at sikre en øget offentlig adgang til og formidling af miljøoplysninger. Den går ofte under betegnelsen "den glemte lov om aktindsigt", da mange forbinder aktindsigt med offentlighedsloven. Kender man til miljøoplysningsloven, og kan man anvende den korrekt, kan man opnå en effektiv sagsbehandling af aktindsigtssager og undgå at bruge ressourcer på klagesager.

Med udgangspunkt i cases og oplæg får du et overblik over lovens regler, herunder:

  • Hvornår finder loven anvendelse?
  • Lovens hovedregler og undtagelser
  • Tips og tricks til sagsbehandlingen

Målgruppe

Ansatte i offentlige myndigheder og virksomheder, som er omfattet af reglerne om aktindsigt i miljøoplysninger.

Kontakt

Sekretær Lene Cwarzko
BA.jur. Marie Adserballe Kristensen

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Mia Ceric

Advokat