Vi giver dig et overblik over den kompleksitet, der er forbundet med lønmodtagernes retsstilling ved konkurs og rekonstruktion.

Lønmodtagernes retsstilling ved konkurs og rekonstruktion er et interessant område, fordi de har fortrinsstilling over for de almindelige kreditorer i konkursloven på grund af bl.a. sociale hensyn.

Foruden konkurslovens regulering af lønmodtagerens retsstilling, findes der en til tider teknisk og ofte svært tilgængelig speciallovgivning, som afspejler de sociale hensyn, reglerne bygger på.

Vi fokuserer på nogle af kerneområderne, der i praksis har givet anledning til tvivl om retstilstanden:

  • Retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, herunder forskelle på overdragelse før eller under konkurs og rekonstruktion
  • Virksomhedsoverdragelseslovens betydning
  • Lønmodtagernes Garantifond
  • Særlige aspekter i forhold til den nødlidende virksomhed og konkursboets håndtering af lønmodtagerforhold i relation til databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven
  • Nyeste retspraksis
  • Udsigt til ændringer?

MÅLGRUPPE

Kreditgivere, kommuner, fagforeninger og andre personer, der beskæftiger sig med lønmodtagerforhold i insolvensmiljøet.

Forplejning

Der serveres morgenmad til arrangementet.

Kontakt

BA.jur. Morten Nauntofte

Oplægsholdere

Nicolai Dyhr

Partner

Kristine Friis Nolsø

Senioradvokat

Bo Christensen

Advokat