De nye AB18 og ABR18-regler er mere komplekse end de tidligere, hvilket påvirker udarbejdelsen af kontrakter. Vi giver et overblik over de områder, man skal være særligt opmærksom på

Det er hensigten, at de nye standardvilkår AB18 og ABR18 m.fl. skal tages i brug fra den 1. januar 2019. Det er derfor vigtigt, at byggeriets parter er forberedt på, hvilke ændringer det efterfølgende kan medføre i de gamle kontraktparadigmer.

Det er særlig aktuelt, da de nye standardvilkår er både længere og mere komplicerede end de tidligere og bl.a. indeholder konkrete ansvarsbegrænsninger for rådgivere.

Vi giver dig et indblik i, hvilke overvejelser parterne med fordel kan gøre sig i forbindelse med udarbejdelsen af kontrakterne, herunder hvilke bestemmelser, der særligt bør være fokus på. Hør bl.a. om:

  • Ansvarsbegrænsninger
  • Vedståelsesfrister
  • Sikkerhedsstillelse
  • Legitimation for byggelederen
  • Det nye tvistløsningssystem.

Målgruppe

Entreprenører, bygherrer og rådgivere.

Forplejning

Der serveres kaffe/te og en let anretning til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Betina Vistisen

Oplægsholdere

Lars Gregersen

Partner

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Kim Christiansen

Arkitekt, Arkitektfirmaet Kim Christiansen