tirsdag den 28. november 2017 kl. 9.00 - 12.00

Kommuners og spildevands­selskabers samarbejde om klimatilpasning

Medier, kunder og borgere har stigende fokus på kommuners og spildevandsselskabers ansvar for at gøre noget for at sikre os mod skybrud og andre klimamæssige udfordringer. Vi sætter fokus på de to parters samarbejde for at imødekomme denne udfordring.

En effektiv indsats mod skybrud og håndtering af større mængder vand generelt stiller store krav til samarbejdet mellem kommuner og forsyningsselskaber. Den koordinerede indsats kan være altafgørende for den bedst mulige håndtering af ekstrem regn og generelt øget pres på spildevandssystemer, recipienter mv.

Vi har fokus på kommuners og spildevandsselskabers samarbejde om at etablere og drive klimatilpasningsløsninger i arealer, som kommuner eller private stiller til rådighed. Vi ser på parternes roller og muligheder i hele klimaanlæggets levetid – fra ide over projektering og etablering til den daglige drift og efterfølgende evt. nedlæggelse af anlægget. Det er vigtigt for begge parter at opnå en god aftale om brugen af de arealer, som skal fungere som klimatilpasningsanlæg, når det er nødvendigt, og som har andre vigtige funktioner til dagligt.

Vi vil desuden inddrage erfaringer fra eksisterende klimaprojekter og forsøge at få konkret input til, hvad vi kan forvente os af fremtidens regulering.

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner og spildevandsselskaber, som arbejder med spildevandsplanlægning og spildevandshåndtering, og som skal deltage i koordinering og/eller gennemførelse af klimatilpasningsløsninger, hvor både kommune og spildevandsselskab har en aktiv rolle som bruger af arealerne.

Ekstern oplægsholder
Kristian E. Beyer, stabs- og strategichef, Frederiksberg Forsyning A/S

Kontakt
Stud.jur. Anders Jensen

Dato
Tirsdag den 28. november 2017 kl. 9.00 - 12.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.