torsdag den 19. april 2018 kl. 9.00 - 12.00

Kommuners ansvar og risici i planlovssager

Kommuners ansvar og risici i planlovssageri sætter fokus på ansvar, risici og faldgruber, når der træffes afgørelser om forbud eller påbud i planlovssager.

Når kommunen med påbud eller forbud og dispensationer håndhæver kommunens planer over for private interesser, herunder ved byggeri, kan det have store økonomiske konsekvenser. Borgere og  virksomheder kan derfor ønske at teste afgørelsen ved en klage- eller retssag.

Kommunen har pligt til at sørge for, at ulovlige forhold – som f.eks. et byggeri i strid med lokalplanen lovliggøres. Kommuners dispensationer fra planbestemmelser er nok en fordel for nogen, men ofte en ulempe for andre. Og kommunen har hjemmel i planlovens § 14 til at forbyde byggeri mv., der i øvrigt ville være lovligt. Kommunens afgørelser skal i alle tilfælde være båret af lovlige, planmæssige hensyn. Men det er inden for de rammer ofte umuligt og heller ikke kommunens opgave – at gøre alle tilfredse.

Vi gennemgår bl.a.:

  • Valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse
  • Betingelserne for et § 14-forbud
  • Proces og rammer for administrativ håndhævelse
  • Kommuners og kommunalbestyrelsesmedlemmers erstatningsansvar
  • Strategi i forbindelse med retssager

MÅLGRUPPE

Alle, der beskæftiger sig med offentlig ret, planret og kommunalret. Arrangementet er særligt relevant for medarbejdere i kommuner.

Dato
Torsdag den 19. april 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.