torsdag den 11. oktober 2018 kl. 9.00 - 12.00

Kommuner og social­økonomiske virksomheder

Flere kommuner har stigende fokus på at fremme socialøkonomiske virksomheder – men hvad skal man være særligt opmærksom på?

Kommuner kan deltage i socialøkonomisk virksomhed som ejer af et selskab, eller de kan fremme socialøkonomiske virksomheder via deres indkøb. I begge tilfælde rejser det spørgsmål om hjemmelsgrundlag – og i tilfælde af ejerskab en række andre spørgsmål om organisering, aftalegrundlag mv.

Hvis kommunerne fremmer socialøkonomiske virksomheder via deres indkøb, kan der desuden opstå udbudsretlige spørgsmål. Det er nemlig muligt – inden for udbudslovens rammer og begrænsninger – at tilgodese socialøkonomiske virksomheder på forskellig vis. Vi vil derfor komme med konkrete tips til, hvordan kommuner kan lægge vægt på sociale hensyn og tænke socialøkonomiske virksomheder ind i udbuddet.

Vi vil bl.a.:

  • Via konkrete eksempler gennemgå hjemmelsgrundlaget for, at en kommune kan være medejer af en socialøkonomisk virksomhed – enten i samarbejde med andre kommuner eller med private
  • Give indblik i fordele og udfordringer ved konkrete organiseringsformer, f.eks. § 60-fællesskab, aktieselskab, forening mv.
  • Give et overblik over udbudslovens vigtigste muligheder og begrænsninger i forhold til at lægge vægt på socialøkonomiske hensyn

Målgruppe

Arrangementet er åbent for alle, men henvender sig primært til kommuner og andre offentlige ordregivere, der til dagligt beskæftiger sig med udbud.

Forplejning

Der serveres morgenmad, kaffe/te og frugt til arrangementet.

Kontakt
Advokatfuldmægtig Leah Elkan

Dato
Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted
Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding, Auditoriet - stuen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.