Flere kommuner har stigende fokus på at fremme socialøkonomiske virksomheder – men hvad skal man være særligt opmærksom på?

Kommuner kan deltage i socialøkonomisk virksomhed som ejer af et selskab, eller de kan fremme socialøkonomiske virksomheder via deres indkøb. I begge tilfælde rejser det spørgsmål om hjemmelsgrundlag – og i tilfælde af ejerskab en række andre spørgsmål om organisering, aftalegrundlag mv.

Hvis kommunerne fremmer socialøkonomiske virksomheder via deres indkøb, kan der desuden opstå udbudsretlige spørgsmål. Det er nemlig muligt – inden for udbudslovens rammer og begrænsninger – at tilgodese socialøkonomiske virksomheder på forskellig vis. I samarbejde med Kolding Kommune vil vi derfor komme med konkrete tips til, hvordan kommuner kan lægge vægt på sociale hensyn og tænke socialøkonomiske virksomheder ind i udbuddet.

Vi vil bl.a.:

  • Via konkrete eksempler gennemgå hjemmelsgrundlaget for, at en kommune kan være medejer af en socialøkonomisk virksomhed – enten i samarbejde med andre kommuner eller med private
  • Give indblik i fordele og udfordringer ved konkrete organiseringsformer, f.eks. § 60-fællesskab, aktieselskab, forening mv.
  • Give et overblik over udbudslovens vigtigste muligheder og begrænsninger i forhold til at lægge vægt på socialøkonomiske hensyn

Målgruppe

Arrangementet er åbent for alle, men henvender sig primært til kommuner og andre offentlige ordregivere, der til dagligt beskæftiger sig med udbud.

Forplejning

Der serveres morgenmad, kaffe/te og frugt til arrangementet.

Kontakt

Advokatfuldmægtig Leah Elkan

Oplægsholdere

Andreas Christensen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Leah Elkan

Advokatfuldmægtig