Header

Skybrud og andre klimamæssige udfordringer stiller store krav til kommuner og forsyningsselskaber. Kommuners og forsyningers evner til at koordinere og samarbejde kan være altafgørende for effektiv klimatilpasning i området.

Vi giver dig et brush-up på den lovgivning, der regulerer håndteringen af de klimamæssige udfordringer. Samtidig ser vi på, hvordan kommunerne og forsyningsselskaberne i fællesskab kan sikre de bedst mulige løsninger både inden for kommunen og på tværs af kommunegrænserne.

Vi kommer bl.a. ind på:

  • Kommunernes rolle som klimamyndighed
  • Betydningen af de kommunale planer
  • Snitflader og rollefordelingen mellem kommunerne og forsyningsselskaberne
  • Forskellige muligheder for kommunernes og forsyningsselskabernes samarbejde, herunder samarbejdet om implementering af Skrift 31
  • Erfaringer med klimatilpasningstiltag

MÅLGRUPPE

Alle, der beskæftiger sig med klimatilpasning – både i en juridisk og teknisk kontekst.

Kontakt

BA.jur. Jeppe Malinowski

Oplægsholdere

Line Markert

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat