Header

Investering i iværksættervirksomheder giver ofte anledning til en række overvejelser hos virksomhedens investorer, samarbejdspartnere, kreditorer mv. Vi gennemgår de udfordringer, der kan være forbundet med den type investering.

Finansiering er en stor udfordring for iværksættervirksomheder. Ofte kommer den fra innovationscentre, venturefonde, business angels og acceleratorprogrammer. Risikoen er høj og investor kan spille en betydelig rolle i virksomhedens drift og beslutningsgrundlag, hvor forholdet mellem indflydelse på driften, fortsat udvikling, vækst og motivation hos iværksætter(ne) skal balancere, samtidig med at den høje risiko på investeringen skal forsøges afdækket og afspejlet i en potentiel gevinst – typisk gennem investeringsaftaler, ejeraftaler og likvidationspræferencer.

Virksomhedens samarbejdspartnere, långivere og investorers kredit og tålmodighed kan være livsnødvendigt for iværksættervirksomhedens overlevelse og succes. Aftalegrundlaget skal være på plads, uanset at det kan være svært at opnå fuld sikkerhed for, at aftalerne opfyldes.

Vi sætter fokus på de udfordringer og faldgruber, som investering og samarbejde med iværksættervirksomheder ofte involverer.

MÅLGRUPPE

Aktører, der beskæftiger sig med investering, drift og løbende aftale- og kreditforhold i relation til mindre iværksættervirksomheder.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

BA.jur. Morten Nauntofte
BA.jur. Clement Hoff Munk

Oplægsholdere

Nicolai Dyhr

Partner

Bo Christensen

Advokat

Kenneth Fischer-Damgaard

Advokat