tirsdag den 8. maj 2018 kl. 9.00 - 12.00

Inddrivelse og insolvensret i Grønland

Hør om de særlige betingelser, der gælder ved håndtering af inddrivelse og insolvensretlige problemstillinger i Grønland.

Ved kreditgivning og inddrivelse af gæld hos personer og virksomheder i Grønland skal man være opmærksom på en række forskelle i forhold til dansk lovgivning og regler, grundlaget for kreditten, og hvorledes man kan sikre sit tilgodehavende.

Vi gennemgår begrebet individualforfølgning, herunder:

  • Hvordan inddriver en kreditor sit tilgodehavende i Grønland?
  • Hvilke regelsæt gælder, og hvilke ligheder og forskelle er der i forhold til dansk ret. Grønland har bl.a. sin egen retsplejelov og en retsforfølgning sker ved domstolene i Grønland uden værnetingsaftale.

Derudover ser vi på universalforfølgning, hvor vi bl.a. giver:

  • En overordnet introduktion til de grønlandske regler om insolvensretlig behandling, herunder betalingsstandsning og konkursbehandling
  • Indblik i hvilke regler, der finder anvendelse samt ligheder og forskelle i forhold til dansk ret

Vi har også særligt fokus på pante- og ejendomsretlige forhold i Grønland, som adskiller sig fra de danske forhold. Man kan eksempelvis eje og registrere pant i huse og bygninger, men ikke jord da der er fælles ejendomsret til jord i Grønland. Det er heller ikke muligt at registrere virksomhedspant eller fordringspant. Grønland har sit eget tingslysningssystem, hvor rettigheder over fast ejendom og løsøre kan registreres.

MÅLGRUPPE

Alle, som beskæftiger sig med kreditgivning og inddrivelse af fordringer i Grønland.

Ekstern oplægsholder

Peter Schriver, Partner, Nuna Advokater

Kontakt
Stud.jur. Clement Hoff Munk

Dato
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Oplægsholdere fra Horten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.