mandag den 28. maj 2018 kl. 13.30 - 16.00

Havnelovsudvalgets anbefalinger

Den 4. maj 2018 blev anbefalingerne fra ekspertudvalget om havneloven offentliggjort. Vi gennemgår reglerne og kommer med anbefalinger til, hvordan kommuner og havne bedst muligt forbereder sig på lovændringerne.

Anbefalingerne fra ekspertudvalget om havneloven lægger op til gennemgribende ændringer i havneloven. Udvalget anbefaler bl.a., at organiseringsformen "kommunal selvstyrehavn" afskaffes, og at havne med en årlig omsætning over 10 mio. kr. skal organiseres som aktieselskaber.

Aktieselskabshavnene foreslås opdelt i et "infrastrukturselskab", der ejer og driver kajer, moler mv. og et "suprastrukturselskab", der skal eje og drive andre havnerelaterede aktiviteter.

Læs mere om anbefalingerne her


For at forberede havne og kommuner bedst muligt på de lovændringer, som anbefalingerne kan medføre, gennemgår vi på dette arrangement udvalgets anbefalinger, vores forventninger til den fremtidige regulering, og hvordan kommuner og havne bedst muligt kan forberede sig på ændringerne.

Udover at gennemgå selve anbefalingerne og forventningerne til lovændringer, kommer vi blandt andet til at gennemgå følgende:

  • Strategiske overvejelser – skal man afvente de nye regler eller handle nu?
  • Hvordan sikres det skattemæssige grundlag bedst muligt?
  • Proces for omdannelse til aktieselskab – og opdeling af eksisterende selskab
  • Hvilke nye styringsredskaber får kommunerne i forhold til havnene?
  • Økonomi – ved stiftelse af aktieselskab og i drift
  • Finansiering

Arrangementet afholdes i et samarbejde mellem Horten og EY. Det afholdes også i Aarhus. På arrangementet i København holder havnelovsudvalgets formand, professor, dr.merc., Peter Maskell et indlæg om udvalget og dets overvejelser.

Tilmeld dig arrangementet i Aarhus den 6. juni 2018 her

Kontakt
BA. jur. Christine Rønbøg Secher

Dato
Mandag den 28. maj 2018 kl. 13.30 - 16.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

EKSTERNE OPLÆGSHOLDERE

  • Peter Maskell, formand for Ekspertudvalget om havneloven
  • Søren Næsborg Jensen, EY
  • Michael N. C. Nielsen, EY
  • René L. Ventzel, EY

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.