torsdag den 22. juni 2017 kl. 13.30 - 16.00

Håndteringen af en konkurssituation på dagrenovationsområdet

Horten inviterer til arrangement om håndteringen af en konkurssituation på dagrenovationsområdet. Arrangementet tager sit omdrejningspunkt i en beredskabsplan for en konkurssituation og sætter fokus på de regelsæt, som får betydning for kommuners og forsyningers håndtering af konkurssituationen.

Som bekendt er dagrenovationsområdet et bevågent område, hvor mange borgere berøres, såfremt en dagrenovatør rammes af konkurs.

En konkurs indtræden vil med stor sandsynlighed medføre, at der fra konkursdekretets afsigelse ikke længere indsamles dagsrenovation, da en kurator som oftest ikke finder det gavnligt for konkursboet at indtræde i et løbende kontraktforhold af denne kontrakttype.

Det kan skabe store udfordringer og bekymringer for kommuner og forsyninger, som således kommer til at stå i en meget vanskelig situation, hvor både det konkursretlige, offentligretlige og udbudsretlige regelsæt får betydning for kommuners og forsyningers håndtering af konkurssituationen.

Nicolai Dyhr, Andreas Christensen, Henriette Soja og Rikke Munk Rye Andersen, der repræsenterer et bredt juridisk felt inden for de relevante regelsæt, inviterer på denne baggrund kommuner og forsyningsselskaber til et arrangement om håndteringen af en konkurssituation på dagrenovationsområdet.

Følgende fokusområder vil blandt andet blive gennemgået:

  • Konkursboets gang; hvad kan kommunen/forsyningen forvente af kurator fra konkursdekretet afsiges, og hvordan skal kommunen/forsyningen forholde sig?
  • Håndteringen af dagrenovation i perioden fra konkursdekretets afsigelse og frem til ny dagrenovationskontrakt kan indgås; kan en ny kontrakt indgås i den mellemliggende periode?
  • Kan/bør kommunen/forsyningen hjemtage dagrenovationen og vil kommunen/forsyningen i så fald blive omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven?
  • Kan dagrenovationskontrakten hel eller delvis overdrages til tredjemand?
  • Skal dagrenovationskontrakten i genudbud, og vil der i så fald være mulighed for at anvende en hasteprocedure?

Der vil ligeledes være mulighed for spørgsmål og dialog.

Målgruppe

Kommuner og forsyninger, der til dagligt arbejder med dagrenovationsområdet.

Dato
Torsdag den 22. juni 2017 kl. 13.30 - 16.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.