Vi ser på rammerne for sortimentsudbud og de udfordringer, der kan være forbundet med den type udbud.

Klagenævnet for Udbud har efterhånden afsagt en række kendelser vedrørende sor-timentsudbud og de særlige problemstillinger, der kendetegner dem. Det kan være svært at få overblikket over praksis – og endnu sværere at omsætte praksis til et lovligt sortimentsudbud. For hvordan gøres det bedst?

Vi sætter den retlige ramme og gennemgår den seneste praksis om sortimentsudbud fra Klagenævnet for Udbud. Derudover giver vi vores bud på, hvordan du som enten ordregiver eller tilbudsgiver kan håndtere de problemer, der kan opstå ved indkøb af et stort sortiment af varer.

Program

8.30–9.00: Let morgenmad og velkomst


9.00–10.15: Retlig ramme og seneste praksis


10.15–10.30: Pause

10.30–11.30: Do's and don'ts i forhold til:

  • Indkøbsbehovet
  • Kravspecifikationer
  • Mindstekrav
  • Fleksibilitet (i udbudsprocessen og i kontrakten)
  • Evalueringsmetode

MÅLGRUPPE

Arrangementet er åbent for alle, men henvender sig primært til offentlige ordregivere og tilbudsgivere, der til dagligt beskæftiger sig med sortimentsudbud.

Forplejning

Der serveres morgenmad til arrangementet.

Kontakt

Stud.jur. Terese Trangbæk Døssing

Oplægsholdere

Rasmus Asger Sparholt

Advokatfuldmægtig