Header

Den 9. juni 2018 trådte den nye lov om forretningshemmeligheder i kraft. Vi gennemgår, hvordan man som erhvervsdrivende bedst beskytter sine forretningshemmeligheder set i lyset af den nye lov.

Undervejs tager vi fat på, hvad der forstås ved en "forretningshemmelighed", og hvornår en forretningshemmelighed er omfattet af lov om forretningshemmeligheder.

Vi sætter særligt fokus på, hvilke muligheder erhvervsdrivende har for at beskytte deres forretningshemmeligheder i forhold til andre erhvervsdrivende og medarbejdere. Derudover gennemgår vi, hvilke muligheder erhvervsdrivende har for at beskytte og håndhæve bl.a. immaterielle aktiver efter lov om forretningshemmeligheder - også i forhold til kontraktretlig regulering.

MÅLGRUPPE

Klienter og repræsentanter fra virksomheder, som ønsker overblik over mulighederne for at beskytte og håndhæve forretningshemmeligheder.

Forplejning

Der serveres morgenmad til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Mette Laursen

Oplægsholdere

Anders Valentin

Partner

Jonas Enkegaard

Partner

Peter E. P. Gregersen

Partner