Få overblik over arbejdsgruppen for offentlige erhvervsaktiviteters anbefalinger til rammerne for offentlig erhvervsaktivitet.

I forlængelse af regeringens udspil om fair og lige konkurrence fra september 2017 blev der i april 2018 indgået en politisk delaftale om rammerne for offentlig erhvervsvirksomhed, som omfatter regler om fair prissætning og regler for kontrolbud.

Derudover blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til rammerne for offentlig erhvervsaktivitet, herunder en eventuel lovfæstelse af kommunalfuldmagtens principper.

Arbejdsgruppen for offentlige erhvervsaktiviteter forventes at komme med sine anbefalinger umiddelbart efter sommerferien. Partner Rikke Søgaard Berth er medlem af arbejdsgruppen.

Sammen med Jakob Scharff, branchedirektør, DI, gennemgår vi arbejdsgruppens anbefalinger og de overvejelser, der ligger bag.

MÅLGRUPPE

Medarbejdere i offentlige myndigheder og offentligt ejede selskaber, der arbejder med salg af ydelser, indtægtsdækket virksomhed mv.

Forplejning

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30.

Kontakt

Stud.jur. Marie Adserballe Kristensen

Oplægsholdere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Jakob Scharff

branchedirektør, DI