Vi ser nærmere på reglerne og de udfordringer, som kan opstå for en arbejdsgiver i forbindelse med medarbejdernes sygdom.

De fleste virksomheder oplever på et tidspunkt, at én eller flere af deres medarbejdere melder sig syge. Der kan i den forbindelse opstå en del spørgsmål om, hvordan man håndterer medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom:

 • Hvad gælder der helt præcist af regler?
 • Er arbejdsgiver forpligtet til at holde sygefraværssamtale?
 • Hvad må arbejdsgiver spørge om?
 • Skal der indhentes en lægeerklæring?
 • Kan det være sagligt at opsige en medarbejder, der er sygemeldt?

Vi giver derfor et overblik over, hvad man som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når en medarbejder bliver syg. Undervejs kommer vi bl.a. ind på:

 • Hvilke ansættelsesretlige regler, der gælder ved medarbejderens sygdom
 • Arbejdsgiverens rettigheder og pligter i forbindelse med sygdomsforløbet
 • Gode råd om den praktiske håndtering af medarbejderen
 • Hvornår medarbejderens sygdom kan berettige ansættelsesretlige konsekvenser
 • Afgrænsningen af hvornår der er tale om sygdom henholdsvis handicap
 • De overordnede regler om arbejdsskader og erhvervssygdomme, herunder definitionen af en arbejdsskade

Praktisk information

Der serveres morgenmad fra kl. 8.30, og det faglige program forventes at begynde senest kl. 8.45. Midtvejs vil der være en pause, hvor der også vil være mulighed for at netværke med de øvrige deltagere, og vi vil selvfølgeligt stå til rådighed for opfølgende spørgsmål og drøftelser, når arrangementet er slut.

MÅLGRUPPE

Personalechefer, personalekonsulenter og andre, der beskæftiger sig med personalejuridiske forhold på arbejdsgiversiden.

Forplejning

Der serveres morgenmad til arrangementet.

Kontakt

Partner Jonas Enkegaard

Oplægsholdere

Jonas Enkegaard

Partner

Marianne Lage

Partner