Vi skitserer rammerne for etablering og drift af friplejeboliger og deler vores erfaringer med håndtering af arbejdet med friplejeboliger i praksis.

Lov om friplejeboliger giver private aktører adgang til at etablere og drive plejeboliger i konkurrence med de kommunale plejeboligtilbud. Vi sætter fokus på de væsentligste økonomiske og lovmæssige muligheder og udfordringer ved både etableringen og driften af friplejeboliger.

Vi giver blandt andet et overblik over:

  • Etablering af friplejeboliger med og uden støtte
  • Certificering af en friplejeleverandør
  • Finansiering af friplejeboliger
  • Garantistillelse
  • Lejefastsættelse
  • Nyeste lovændringer
  • Fastsættelse af takster for sociale ydelser
  • Praktiske erfaringer
  • Planretlige forhold

Målgruppe

Jurister og andre medarbejdere i kommunen, som beskæftiger sig med friplejeboliger samt private investorer og ejendomsudviklere.

Kontakt

Advokat Anne Louise Haack Andersen

Oplægsholdere

Poul Hvilsted

Partner

Anne Louise Haack Andersen

Senioradvokat

Miriam Toft

administrerende direktør, Aleris Omsorg

Torsten Schmidt-Jensen

Director, PWC Denmark