mandag den 2. oktober 2017 kl. 9.00 - 12.00

Det intelligente indkøb – totalomkostninger, livscyklusomkostninger og cirkulær økonomi

I samarbejde med MT Højgaard og ÅF Lighting gennemgår vi det intelligente indkøb.

Vi oplever ofte, at der hovedsageligt fokuseres på at sikre den lavest mulige anskaffelsespris, når offentlige myndigheder køber ind. Det ses bl.a. på området for belysning og inden for byggeriet.

Et kortsigtet fokus, hvor der kun ses på, hvad det koster at købe produktet, kan forøge ordregivers ressourceforbrug i brugsperioden og i forbindelse med afskaffelse af produktet. Ved at inddrage alle omkostninger fra vugge til grav har ordregiver derimod ikke alene mulighed for at sikre den ydelse, der på sigt er billigst; der er også mulighed for at tilgodese miljømæssige hensyn.
  
Vi fokuserer på, hvordan ordregiver kan sikre en helhedsorienteret løsning, hvor muligheder, risici og udgifter – interne og miljømæssige – indregnes fra udbuddets iværksættelse, under brugsperioden og indtil afslutning af samarbejdet.

Anvendelse af totalomkostninger (TCO), livscyklusomkostninger og cirkulær økonomi kræver en anden tilgang til projektet og kontraktopfølgningen. På kurset gennemgås eksempler på, hvordan det intelligente indkøb gennemføres. Der vil blive gennemgået eksempler fra udbud af belysning og byggeriet. Erfaringerne fra eksemplerne kan dog nemt overføres til andre brancher.

Program

Velkomst og præsentation
v/ Advokat og Partner Andreas Christensen, Horten

TCO – Det intelligente indkøb
v/ Advokat og Partner Andreas Christensen, Horten
Oplægget indeholder en præsentation af den totaløkonomiske tankegang. Det vil blive gennemgået, hvordan ordregiver kan inddrage TCO-principperne på forskellige måder i en udbudsproces. Herunder hvad ordregiver kan lægge vægt på, når vedkommende skal fastlægge, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.

TCO i praksis
v/ Advokat og Partner Andreas Christensen, Horten
Der gennemgås eksempler på, hvor principperne om TCO, livscyklusomkostninger og cirkulær økonomi med fordel kan inddrages. Eksemplerne tager udgangspunkt i indkøb af gadebelysningsanlæg og bygge- og anlægsarbejder.

Eksempler på TCO og miljøkrav – Den holistiske tilgang
v/ Belysningsingeniør Allan Ruberg, ÅF Lighting
Allan og hans team har rådgivet en lang række myndigheder om brugen af TCO-krav i forbindelse med udbud af offentlig belysning, herunder Københavns Kommunes store belysningsudbud og udbud af nyanlæg i Herning Kommune. Oplægget viser eksempler på, hvordan drifts- og anlægsomkostninger kan kombineres med energi- og miljøkrav, ved at disse inddrages direkte i udbudsbeskrivelserne og i evalueringsmodellerne.

Pause

TCO 2.0 – Cirkulær økonomi
v/ Bæredygtighedsspecialist Jonas Vendel Jensen,  MT Højgaard
Hvilke krav vil en kommune kunne stille, således at leverandørerne motiveres til at tænke på produktets næste livscyklus – dvs. hvordan formår man at indkøbe det bedste produkt, der desuden er sammensat på en sådan måde, at det cirkulært vil kunne anvendes igen? Oplægget tager udgangspunkt i byggeriet, men erfaringerne og eksemplerne kan anvendes i andre brancher.
 
Kontraktopfølgning – at gennemføre en TCO-kontrakt
v/ Advokat og Partner Andreas Christensen, Horten & Belysningsingeniør Allan Ruberg, ÅF Lighting
Inddragelse af TCO, miljøkrav og livscyklusomkostninger kræver en anden kontraktopfølgning end normalt. Oplægget gennemgår erfaringer med administration af TCO-kontrakter. Herunder realisering af målet med TCO-kontrakten - opfølgning, løbende samarbejde mellem ordregiver og leverandør.Selvom TCO-modellerne integreres i udbuddet, skal krav og løsninger løbende kontrolleres, og det skal sikres, at målene nås, samtidig med at det ønskede kvalitetsniveau leveres.

Opsamling og spørgsmål

Målgruppe

Medarbejdere, der laver udbud på tekniske områder samt udbudskonsulenter, ledere med tilknytning til udbud og udbudsjurister.

Eksterne oplægsholdere

- Bæredygtighedsspecialist Jonas Vendel Jensen, MT Højgaard
- Belysningsingeniør Allan Ruberg, ÅF Lighting

Praktiske oplysninger

Der serveres en let morgenmad fra klokken 8.30-9.00, hvorefter det faglige program går i gang.

Kontakt
BA.jur. Rasmus Asger Sparholt

Dato
Mandag den 2. oktober 2017 kl. 9.00 - 12.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Oplægsholder fra Horten

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.