Vil du være en del af et nyt netværk, der sætter fokus på håndtering af databeskyttelse og GDPR i praksis? Horten tilbyder nu et netværk til alle, der har en særlig interesse i databeskyttelse, herunder DPO'er.

Der vil blive afholdt fire årlige møder i netværket, og det vil være muligt at tilmelde sig netværksmøderne både enkeltvis og samlet. Emnerne vil løbende blive fastsat ud fra aktualitet.

Vi vil inddrage eksterne oplægsholdere på netværksmøderne, når det giver mening i forhold til emnet.

Program den 7. februar

  • Konsekvensanalyse
  • Risikovurdering
  • Vejledningen om behandling af personoplysninger på det ansættelsesretlige område

Målgruppe

Alle databeskyttelsesrådgivere (DPO'er) i private virksomheder og hos offentlige myndigheder, herunder offentlige organer. Derudover er netværket relevant for enhver, der arbejder med eller har en særlig interesse i databeskyttelse.

Kontakt

Stud.jur. Filippa Maria Markmann Bentsen

Oplægsholdere

Mads Nygaard Madsen

Partner

Marianne Lage

Partner

Charlotte Kunckel

Specialistadvokat

Pernille Fromholt Viggers

Advokatfuldmægtig