torsdag den 8. februar 2018 kl. 9.00 - 12.00

Brush-up på styrelsesret

Vi gennemgår styrelsesloven med fokus på medlemmernes rettigheder og pligter. Derudover ser vi på rammerne for forvaltningens bistand til politikerne.

Kommunal- og regionsvalget i november 2017 har medført større eller mindre ændringer på det politiske niveau i kommuner og regioner. I forbindelse med samarbejdet med de nye kommunalbestyrelser og regionsråd skal forvaltningen være særligt opmærksom på de styrelsesretlige rammer, så det fremtidige samarbejde tager afsæt i de rette retlige rammer.

Vi giver dig et brush-up på styrelsesretten, og med inddragelse af deltagernes praktiske eksempler og praksis fra tilsynsmyndighederne kommer vi bl.a. ind på:

  • Initiativret, sagsindsigt og standsningsret – og samspillet med reglerne om inhabilitet
  • Ankestyrelsens sanktionsmuligheder, herunder medlemmernes personlige ansvar
  • Forvaltningens mulighed for at yde bistand til medlemmerne af kommunalbestyrelsen

Målgruppe

Medarbejdere i kommuner og regioner, der har kontakt med udvalg og kommunalbestyrelse/regionsråd.

Kontakt
BA.jur. Jesper Gerdstrøm

Dato
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 9.00 - 12.00

Sted
Horten, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

x

NYHEDSBREV!

Tilmeld dig Hortens nyhedsbrev og få nyheder, tilbud om gratis arrangementer og gode råd om jura. Vi sender ud, når der er aktuelle nyheder, arrangementer og kurser.