Over ni onsdage giver vi dig et grundlæggende indblik i ansættelsesretten.

Kurset er opdelt i ni moduler, hvor du får indblik i ansættelsesrettens grundelementer, som er nødvendige at have kendskab til, når man arbejder med HR. Modulerne kan købes både samlet og enkeltvis.

PROGRAM

Onsdag den 6. februar kl. 13.00-16.00: Modul 1 - Ansættelse

 • Håndtering af referencer
 • Hvad må man spørge om til ansættelsessamtalen?
 • Hvad skal der stå i ansættelseskontrakten?
 • Atypiske ansættelsesforhold (konsulenter, deltid, vikarer mv.)

Onsdag den 20. februar kl. 13.00-16.00: Modul 2 - Sygdom

 • Det retlige landskab
 • Arbejdsgivers rettigheder og medarbejderens forpligtelser ved sygdom
 • Hvornår kan sygdom få ansættelsesretlige konsekvenser?
 • Sygdom eller handicap?
 • 120-dagesreglen

Onsdag den 6. marts kl. 13.00-16.00: Modul 3 - Ferie

 • Den eksisterende ferielov (kort overblik)
 • Den nye ferielov – samtidighedsferie
 • Overgangsreglerne

Onsdag den 20. marts kl. 13.00-16.00: Modul 4 - Arbejdstid

 • Arbejdstid – udfordringer og myter
 • Arbejdstidens tilrettelæggelse – retlige rammer
 • Gøremål i arbejdstiden – hvor går grænsen?
 • Brud på arbejdstidsreglerne – hvad er konsekvenserne?

Onsdag den 3. april kl. 13.00-16.00: Modul 5 - Ansættelsesklausuler og forretningshemmeligheder

 • Ansættelsesklausulloven
 • Hvornår kan man anvende klausuler?
 • Lov om forretningshemmeligheder
 • Håndhævelse af klausuler

Onsdag den 1. maj kl. 13.00-16.00: Modul 6 - Arbejdsskader og arbejdsmiljø

 • Systemet ved arbejdsskader
 • Arbejdsgiverens ansvar for fysiske arbejdsskader
 • Arbejdsgiverens ansvar for psykiske arbejdsskader
 • Særlig om mobning, chikane og sexchikane

Onsdag den 15. maj kl. 13.00-16.00: Modul 7 - Ansættelsesforholdets ophør

Modul 7 opdeles i to spor: et for deltagere fra offentlige myndigheder (omfattet af reglerne om partshøring) og et for deltagere fra private virksomheder.

 • Advarsler og påtaler
 • Opsigelse og bortvisning
 • Fratrædelsesaftaler

Onsdag den 29. maj kl.

9.00-12.00: Modul 8 - Forskelsbehandling

 • Beskrivelse af regelsystemerne
 • Forskelsbehandling – direkte og indirekte
 • De beskyttede kriterier – race, alder og handicap
 • Sanktions- og klagemuligheder
 • Diversity-politik

Onsdag den 12. juni kl. 13.00-16.00: Modul 9 - Persondata

 • Grundlæggende regler

 • Persondata i medarbejderforhold: Hvad må HR gemme, og hvornår skal data slettes?

 • Hvornår og hvordan kan man kræve samtykke i et ansættelsesforhold?


Bemærk, at modul 8 om forskelsbehandling, der afholdes den 29. maj, som det eneste modul, ligger fra kl. 9.00-12.00 og ikke kl. 13.00-15.00.


Målgruppe

Personer, der arbejder med HR, rekruttering, personalepolitik eller lignende på alle erfaringsniveauer.

Forplejning

Der serveres kaffe/te, kage og frisk frugt til arrangementet.

Kontakt

Sekretær Hanne Valgreen

Oplægsholdere

Marianne Lage

Partner

Jonas Enkegaard

Partner