AB 18 – Nye standardbetingelser inden for byggeri og anlæg

Få overblik over de væsentligste ændringer af AB-reglerne efter revisionen, der forventes gennemført i juni 2018.

Hensigten med revisionen af AB-reglerne er at skabe et regelsæt, der mindsker antallet af tvister og fremmer produktivitet og konkurrence i byggeriet ved at følge med udviklingen inden for branchen. Vi fokuserer på de regler, der er undergået væsentlige ændringer i forhold til de gamle aftalevilkår – og sætter dem i lyset af foreliggende retspraksis.

Hold øje med vores hjemmeside, hvor arrangementsbeskrivelsen vil blive opdateret, når de nye regler er offentliggjort.

MÅLGRUPPE

Alle aktører inden for bygge- og anlægssektoren, herunder bygherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører.

Forplejning

Der serveres morgenmad til arrangementet.

De nye AB-regler på 5 minutter

Oplægsholdere

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Helle Kofoed Hansen

Senioradvokat