Få overblik over de væsentligste ændringer efter revisionen af AB-vilkårene, der blev offentliggjort i juni 2018.

Et vigtigt formål med revisionen har været at bringe AB-reglerne up to date med udviklingen inden for bygge- og anlægsbranchen. Dermed håber man at minimere antallet af tvister og fremme produktiviteten og konkurrencen.

Vi fokuserer på de regler, der har undergået væsentlige ændringer, herunder især:

  • Projekteringsansvaret ved entreprenørprojektering (delt rådgivning)
  • Planlægning af byggeriet: Styring af tid og økonomi
  • Rådgiverens ansvar og pligter: Omprojekteringsansvar og bod
  • Kvalitetssikring og mangler
  • Tvisteløsning: De nye modeller

Formålet med arrangementet er at give et overblik over de væsentligste ændringer, som aktører i byggeriet skal være opmærksom på – både i forbindelse med kontraktindgåelse, under udførelse og efter færdiggørelse af arbejderne.

MÅLGRUPPE

Alle aktører inden for bygge- og anlægssektoren, herunder bygherrer, entreprenører, rådgivere og leverandører.

Forplejning

Der serveres morgenmad til arrangementet.

Ekstra arrangement

På baggrund af stor efterspørgsel afholdes arrangementet nu også den 29. august kl. 9.00-12.00. Tilmeld dig på linket herunder.

Oplægsholdere

Niels Jørgen Oggesen

Partner

Helle Kofoed Hansen

Senioradvokat